Μυοκάστορες / Myocastors

 


Μυοκάστορες / Myocastors

Η Λίμνη Δοϊράνη αποτελεί καταφύγιο για μυοκάστορες, βίδρες, όπως και για πολλά πουλιά

Lake Doirani is a haven for myocastors, otters, as well as for many birds

Japanese quince / Τσιντόνια (Ανθοκυδωνιά)

 

Japanese quince / Τσιντόνια (Ανθοκυδωνιά)


Cintonia, also known as Chaenomeles japonica, Japanese quince or flower quince. It blooms from late winter to early spring, giving a very rich and impressive flowering before the leaves appear. It has thorns on the branches and in summer it produces fruits like small quinces. The most common variety of cintonia is the one that gives red flowers, but there are equally impressive varieties with pink, white or orange flowers.

Η τσιντόνια, γνωστή και ως χαινόμηλον το Ιαπωνικό, Ιαπωνική κυδωνιά ή ανθοκυδωνιά. Ανθίζει από τα τέλη του χειμώνα έως τις αρχές της άνοιξης δίνοντας μία πολύ πλούσια και εντυπωσιακή ανθοφορία πριν εμφανιστούν τα φύλλα. Έχει αγκάθια στα κλαδιά και το καλοκαίρι παράγει καρπούς σα μικρά κυδώνια. Η πιο διαδεδομένη ποικιλία τσιντόνιας είναι εκείνη που δίνει κόκκινα άνθη, υπάρχουν όμως και εξίσου εντυπωσιακές ποικιλίες με άνθη ροζ, λευκού ή πορτοκαλί χρώματος.